Algebra relacyjna. Wprowadzenie do systemów baz danych презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Algebra relacyjna. Wprowadzenie do systemów baz danych" с количеством слайдов в размере 16 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Algebra relacyjna. Wprowadzenie do systemów baz danych

1: Algebra relacyjna Wprowadzenie do systemów baz danych

2: Algebra relacyjna Algebra relacyjna to zbiór operatorów, których argumentami jest jedna relacja lub więcej relacji, a wynikiem jest relacja Podstawowymi operatorami algebry relacyjnej są Selekcja (ograniczanie) – restrict operation Rzut (projekcja) – project operation Złączenie – join operation

3: Selekcja Selekcja bierze jedną relacje jako swój argument i produkuje w wyniku jedną relację Selekcja wydobywa z wejściowej relacji wiersze, które pasują do podanego warunku, i przekazuje je do relacji wynikowej Selekcja może być uważana za poziomą maszynę do cięcia

4: Selekcja

5: Projekcja (Rzut) Projekcja bierze jedną relacje jako swój argument i produkuje w wyniku jedną relację Projekcja jest pionową maszyną do cięcia Projekcja usuwa z wejściowej relacji kolumny, a pozostałe umieszcza w relacji wyjściowej

6: Projekcja (Rzut)

7: Iloczyn kartezjański Argumentami są dwie relacje i produkowana jedna relacja wynikowa złożona ze wszystkich możliwych kombinacji wierszy z wejściowych tabel Operator rzadko używany ze względu na możliwość generowania eksplozji informacyjnej

8: Iloczyn kartezjański

9: Równozłączenie Operator złączenia bierze dwie relacje jako swoje argumenty i produkuje jedną relację wynikową Równozłączenie jest iloczynem kartezjańskim, po którym jest wykonywana selekcja - zostają tylko te wiersze, których wartości w kolumnach złączenia są takie same

10: Równozłączenie

11: Złączenia zewnętrzne Lewostronne – zostają wszystkie wiersze z tabeli A (lewej) i pasujące z tabeli B (prawej) Prawostronne – zostają wszystkie wiersze z tabeli B (prawej) i pasujące z tabeli A (lewej) Obustronne – kombinacja złączenia lewostronnego i prawostronnego

12: Lewostronne złączenie zewnętrzne

13: Złączenie teta

14: Operatory znane z teorii zbiorów Suma – union operation Przecięcie – intersection operation część wspólna zbiorów Różnica – difference operation

15: Suma, przecięcie, różnica Argumentami operatorów są dwie zgodne relacje, wynikiem relacja wynikowa Relacje zgodne – to relacje, które mają taką samą strukturę – te same kolumny określone na tych samych dziedzinach W wyniku sumy otrzymujemy relację zawierającą wiersze (krotki) z obu relacji W wyniku przecięcia uzyskujemy wiersze wspólne dwóch relacji W wyniku różnicy otrzymujemy wiersze należące do pierwszej relacji i nie należące do drugiej

16: Rachunek relacyjny Rachunek relacyjny jest alternatywą algebry relacyjnej Rachunek relacyjny jest oparty na logicznym rachunku predykatów (funkcji zdaniowych) Algebra ma charakter proceduralny (algorytmiczny) Rachunek ma charakter nieproceduralny (deklaracyjny) Algebra i rachunek są równoważne, każde wyszukiwanie danych określone w algebrze można wyrazić w rachunku i odwrotnie Rachunek na krotkach jest wykorzystywany w języku SQL Rachunek na dziedzinach jest podstawą interfejsu QBE (Query By Example)

Скачать презентацию


MirPpt.ru