АЛГОРИТМИ Й АЛГОРИТМІЗАЦІЯ презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "АЛГОРИТМИ Й АЛГОРИТМІЗАЦІЯ" с количеством слайдов в размере 25 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Содержание [Показать]

Нажмите для просмотра
АЛГОРИТМИ Й АЛГОРИТМІЗАЦІЯ

1: АЛГОРИТМИ Й АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТЕМА 1

2: 1 Основні поняття й визначення Мова – знакова система, яка виконує пізнавальну та комунікативну функцію в процесі людської діяльності. Мова програмування – штучна мова зі строго визначеними синтаксисом та семантикою, що забезпечує однозначне тлумачення усіх виразів.

3: 1 Основні поняття й визначення Склад алгоритмічної мови: Алфавіт мови – основні знаки, за допомогою яких створюються усі тексти мови; Лексема – мінімальна одиниця мови, що має самостійний зміст; Вираз – задає правило обчислення деякого значення; Оператор – задає закінчений опис будь-якої дії.

4: 1 Основні поняття й визначення

5: 1 Основні поняття й визначення Аль Хорезмі сформулював правила виконання арифметичних дій Алгорифм - давньогрецький математик Евклід так назвав сформульовані ним правила знаходження найбільшого загального дільника двох чисел

6: 1 Основні поняття й визначення АЛГОРИТМ - це точний й повний опис послідовності виконання кінцевого числа дій, необхідних для вирішення будь-якого завдання заданого типу. АЛГОРИТМ - спосіб (програма) розвязання обчислювальних та інших завдань, що точно описує, як і у якій послідовності одержати результат, однозначно обумовлений вихідними даними.

7: 1 Основні поняття й визначення Алгоритм – це скінченна сукупність інструкцій (команд) виконавцю про зміст та послідовність дій над певними обєктами (даними), яка за скінченну кількість виконань інструкцій приводить до досягнення поставленої мети.

8: 1 Основні поняття й визначення Ключовими в понятті алгоритму є: виконавець (компютерна система), інструкції (команди), дії (оператори), обєкти (дані), послідовність (керування), скінченність дій та кількості їх виконання.

9: 1 Основні поняття й визначення Ключовими в понятті алгоритму є: виконавець (компютерна система), інструкції (команди), дії (оператори), обєкти (дані), послідовність (керування), скінченність дій та кількості їх виконання.

10: 1 Основні поняття й визначення Форми подання алгоритмів: словесна; словесно-формульна; графічна; кінцевий набір кодів.

11: 1 Основні поняття й визначення Приклад 1. Скласти алгоритм зведення числа X до цілого позитивного ступеня Y, тобто обчислення по формулі S XY. Приклад 2. Скласти алгоритм пошуку мінімального числа х в послідовності з n чисел a1,a2, . . . , an.

12: 1 Основні поняття й визначення Властивості алгоритму. 1. Масовість. 2. Визначеність. 3. Результативність. 4. Формальність. 5. Дискретність.

13: 2 Базові структури алгоритмів Послідовність.

14: 2 Базові структури алгоритмів Розгалуження (вибір).

15: 2 Базові структури алгоритмів Повторення (цикли)

16: 3 Блок-схеми алгоритмів Основні блоки блок-схем алгоритмів

17: 3 Блок-схеми алгоритмів Основні блоки блок-схем алгоритмів

18: 3 Блок-схеми алгоритмів Основні блоки блок-схем програм

19: 4 Основні етапи рішення прикладного завдання із застосуванням компютерної техніки Етап1. Математична постановка завдання Етап 2. Визначення методів рішення Етап 3. Складання сценарію роботи з програмним продуктом Етап 4. Складання алгоритму

20: 4 Основні етапи рішення прикладного завдання із застосуванням компютерної техніки Етап 5. Розробка програми Етап 6. Тестування програми Етап 7. Отримання результатів рішення. Супроводження

21: 5 Приклади складання алгоритмів Приклад 3. Скласти алгоритм визначення, чи належить точка М(a,b) заштрихованій області R .

22: 5 Приклади складання алгоритмів Приклад 4. Скласти алгоритм обчислення функції .

23: Технології програмування Мета технології - організація процесу розробки програми, надання механізмів для подолання складності проблеми і тим самим забезпечення простоти та зрозумілості програми для проектувальника і програміста, зменшення вартості та скорочення терміну розробки програми, тощо.

24: Технології програмування Структурне програмування; Обєктно-орієнтоване прогамування

25: Програмування. Базові поняття Транслятор – службова програма – яка переводить програму, записану на будь-якій мові програмування в машинні коди. Види трансляторів: Компілятор – зчитує програму повністю, здійснює її переклад та виконує Інтерпритатор – переводить та виконує програму покроково.

Скачать презентацию


MirPpt.ru