Алгоритми та їх властивості. Арифметичні вирази в мові програмування Pascal презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Алгоритми та їх властивості. Арифметичні вирази в мові програмування Pascal" с количеством слайдов в размере 9 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Алгоритми та їх властивості. Арифметичні вирази в мові програмування Pascal

2: Задача 1. Назвіть послідовність команд, які необхідно виконати, щоб приготувати яєчню. Задача 1. Назвіть послідовність команд, які необхідно виконати, щоб приготувати яєчню. Дії Поставити сковороду на плиту. Покласти на сковороду шматочок вершкового масла. Увімкнути конфорку. Чекати, поки масло на сковороді розтане. Розбити яйця і вилити їх вміст на сковорідку. Посолити. Чекати, поки загусне білок. Вимкнути конфорку.

3: Алгоритми Алгоритм – це скінченна послідовність команд (вказівок), що визначає, які дії та у якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Властивості алгоритму дискретність; визначеність; виконуваність; скінченність; результативність; масовість.

4: Властивості алгоритмів Дискретність – означає, що виконання алгоритму зводиться до виконання окремих дій (кроків) у певній послідовності. Визначеність (детермінованість) – означає, що для заданого набору даних алгоритм однозначно визначає порядок дій виконавця та результат цих дій. Виконуваність – означає, що алгоритм, призначений для певного виконавця, може містити тільки команди, які входять до системи команд цього виконавця.

5: Властивості алгоритмів Скінченність – означає, що виконання алгоритму виконавець закінчить після скінченної кількості кроків і за скінченний час. Результативність – означає, що після закінчення роботи алгоритму обовязково одержуються результати, які відповідають поставленій меті. Масовість – означає, що алгоритм може бути застосований до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова та хід розвязування та які відрізняються тільки значеннями початкових даних.

6: Мова Pascal Команди мови Pascal

7: Мова Pascal Арифметичні вирази Математика Pascal Опис x abs(x) модуль х x2 sqr(x) квадрат числа х х sqrt(x) квадратний корінь з числа х sin x sin(x) синус х cos x cos(x) косинус х tg x tan(x) тангенс х arcsin x arcsin(x) арксинус х arccos xarccos(x) аркосинус х arctg xarctan(x) арктангенс х ln x ln(x) натуральний логарифм х х round(x) округлення числа х

8: Мова Pascal Операції над цілими числами додавання - віднімання множення / ділення div цілочисленне ділення mod ділення з остачею Операції відношень менше більше більше або дорівнює не дорівнює

9: Мова Pascal Задача 1. Скласти програму мовою Pascal для обчислення арифметичного виразу: х3(2,5y2 -4a3) Program E1; var x,y,a:real; begin writeln (Введіть значення змінної а); readln (a); writeln (Введіть значення змінної у); readln (y); x:3(2. 5sqr(y)-4sqr(a)a); writeln (x , x:4:2); readln; end.

Скачать презентацию


MirPpt.ru