Автоевалюація (самооцінювання) в позашкільному навчальному закладі Професор, доктор наук Бочаров Сергій Вікторович

Скачать презентацию на тему: "Автоевалюація (самооцінювання) в позашкільному навчальному закладі Професор, доктор наук Бочаров Сергій Вікторович" с количеством слайдов в размере 40 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Автоевалюація (самооцінювання) в позашкільному навчальному закладі Професор, доктор наук Бочаров Сергій Вікторович

1: Автоевалюація (самооцінювання) в позашкільному навчальному закладі Професор, доктор наук Бочаров Сергій Вікторович

2: література Гришина І. В. Самооцінка діяльності навчального закладу / І. В. Гришина // Управління школою. - 2006. - 35. - С. 2-10. Гриневич Л. Самооцінювання шкіл і демократизація управління освітою / Л. Гриневич // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2005. - 1. - С. 21-24. Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти // Сільська школа України. - 2005. - 28. - С. 12-39. Милан П. Самооценивание образовательных учреждений - новый вызов чешским школам / Пол Милан // Сибирский учитель. - 2007. - 6. - С. 48-51. Процак О. Самооцінювання роботи школи / О. Процак // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2004. - 3-4. - С. 5-53. Фишман Л. Сам себе инспектор: самооценка качества управления школой / Л. Фишман, Н. В. Рогожкина, В. Н. Чупин // Библиотека журнала "Директор школы". - 2005. - 7. Самооценка школы. Методическое руководство // http://upr. 1september. ru/2007/15/4. htm.

3: евалюація це: Систематичний процес, який включає збір інформації та звітування про стан речей, який виконується для того, щоб полегшити процес прийняття рішень. Г. Мізерек   Процес збору та інтерпретації даних з метою прийняття рішення. К. Гелловей   Процес діагностувально-оціночного характеру, який включає елементи виміру, висловлення думки та прийняття рішення. Д. Д. Гілберт   Систематичний і явний процес збору інформації щодо істоти, характеру і вартості певного явища. Г. Сімонс Систематичне дослідження вартості або ознак конкретної програми, дії або обєкту з точки зору прийнятих критеріїв з метою їх удосконалення, розвитку або кращого розуміння. Л. Корпорович

4: Розвиток евалюації Дослідження I покоління (Р. Тайлер, l. 30) – евалюація ґрунтується на вимірних даних. Дослідження IІ покоління (Л. Кронбах, l. 60) – евалюація ґрунтується та вимірних даних та описі (контекст). Дослідження IІІ покоління (Р. Стейк, l. 70) – завдання евалюації – підтримка процесу прийняття рішень в управлінні, підготовка оцінки. Дослідження IV покоління (Губа, Лінкольн, l. 80) – евалюація конструктивна – факти і процеси суспільного життя контролюються особами, які приймають у ньому участь,брак обєктивних суджень.

5: Евалюація сьогодні (IV покоління евалюації) Демократична евалюація. Характерні риси: Особи, що підлягають евалюації можуть і повинні мати вплив на її форму; Особи, що підлягають евалюації повинні приймати участь у проведенні евалюації; Всі рішення, що стосуються евалюації, повинні бути явними; Необхідно розповсюджувати результати евалюації; Евалюація повинна бути інструментом, завдяки якому навчаються всі задіяні в цей процес особи.

6: Евалюація у навчальному закладі це систематичний збір, класифікація та оцінювання даних, що стосуються документів, дій та осіб. Евалюація проводиться за визначеними критеріями і її основною метою є прийняття рішення щодо майбутніх дій.

7: Навіщо проводимо самооцінювання? В залежності від мети дослідження оцінювання може бути звітним (це є порівняння реального стану речей із зовнішніми очікуваннями) та професійного розвитку (акцентується на сталому розвитку професіоналізму педагога)

8:

9: Тільки заплановані людські дії можуть підлягати евалюації. Л. Корпорович Наприклад, неможливо провести евалюацію поведінки учнів, але можемо провести евалюацію програми протидії агресивній поведінці внавчальному закладі. обєктом оцінювання можуть бути усі проведені школою заходи

10: Елементи запланованих дій, які можуть підлягати автоевалюації

11:

12: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ САМООЦІНВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Професійний розвиток педагогів Організаційний розвиток Методи навчання і виховання Програма навч. закладу Професійне вдосконалення Співпраця з батьками Атестація педагога Організаційна культура н. з. Наставництво Виховні програми Управління н. з. Командна робота Розвиток дидактичного процесу Заняття Предметна схильність дітей Міжпредметні звязки Методична підтримка педагогів Освітні проекти

13: Етичні засади евалюації Ретельність Явність всіх дій Свідома згода всіх, хто бере участь – контракт Секретність даних Інформування всіх учасників та зацікавлених осіб

14: ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ І. ПІДГОТОВКА планування заходів (план оцінювання) проект оцінювання ІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ збір даних ІІІ. ПІДСУМОК аналіз даних Підведення висновків, розробка рекомендацій розповсюдження результатів

15: Планування самооцінювання Мета: Навіщо це робимо? Цільова група: головна цільова група, решта груп? Предмет: Що має бути піддане оцінюванню? Дефініція якості: Що ми вважаємо за якість? що буде свідчити про успіх? Перспектива: На чому концентруємо свою увагу (вклад, процес, результат дослідження обєкту/ програми)? Виконавці: Хто проектує, хто проводить дослідження? Хто збирає дані? Хто їх проаналізує? Час: Коли і скільки часу має бути проведене дослідження? На коли потрібно дані (результати)? Засоби: Які нам будуть потрібні засоби для проведення дослідження? Методи: Яким чином буде проведено самооцінювання?

16:

17: Приклади критеріїв оцінювання: придатність (на практиці) відповідність спільність влучність істотність тривалість організаційна справність ефективність нагальність розповсюдженість

18: Предмет евалюації: виконання домашніх завдань дітьми Мета евалюації: зібрання даних, які дозволять краще пристосувати заняття до потреб дітей

19: Методи дослідження, які використовуються під час проведення евалюації Анкетування Інтервю

20: Анкетування Переваги: дослідження проводиться швидко і легко; інформація про загальність явища (питання скільки); можливість статистичного аналізу зібраних даних; анонімність.

21:

22:

23:

24: Інтервю Переваги: погляд на дійсність з перспективи конкретних осіб; можливість зясовування, додаткових питань; можливість виправлення помилок під час дослідження; можливість індивідуалізації мови.

25:

26:

27:

28: Спостереження Переваги: Виявлення контекстів; можливість введення змін до процедури дослідження.

29:

30:

31:

32: Спостереження Зрозуміти подію з перспективи учасника і описати з точки зору спостерігача. Не путати опису подій з описом реакцій на дані події. Памятати про свій вплив на ситуацію; за вами також спостерігають. Навчитись мови учасників програми та передати її у звіті. Робити докладні, конкретні нотатки, описувати. Підкреслювати графікою (курсив, лапки, інший колір) де є спостереження інших осіб, де описи, а де ваші особисті думки.

33: Аналіз документів Переваги: погляд на дійсність з перспективи запланованих цілей та доказів їх досягнення.

34: види документів, що підлягають аналізу Письмові документи: Звіти і протоколи засідань різних шкільних обєднань. Думки і свідчення. Шкільні і домашні учнівські роботи. Класні журнали. Статті з преси про школу. Архіви; наукові тексти. Цифрові документи: Місцева статистика, котра стосується освіти (нп. опрацьовані управлінням освіти чи органами місцевого самоврядування). Кількісні опрацювання, котрі є у розпорядженні школи (нп. результати класифікацій, зовнішні іспити, чи частота учнів). Візуально-звукові документи: малюнки та інша ручна праця, фотографії, магнітофонні та відео записи.

35: запитання, які слід поставити аналізуючи документ Чи автор був експертом у галузі, якої стосується документ? Чи автор був безпосереднім свідком/учасником описаних подій, чи опис зявився на підставі опису чужих стосунків? Яку мету переслідував автор документа, коли його створював? Чи автор документа наважився висвітлити негативну інформацію? На скільки автор був під тиском оточення і прагнув уникати відповідальності за представлення обєктивного стану речей, щоби нп. не перейти дорогу директорові школи?

36: Методи аналізу даних Статистичні методи аналізу даних категорії, пропорції, графіки. Якісні методи аналізу даних селекція і впорядкування зібраного матеріалу; конструювання аналітичних інструментів; інтерпретація даних; складання висновків із зібраного матеріалу і презентація результатів дослідження.

37: Приклад структури звіту Вступ І. Опис оцінювального заходу/сфери Що це є? Чому ми хотіли це досліджувати? ІІ. Опис оцінюваннят Яку інформацію хочемо отримати? Якими ми скористалися методами? ІІІ. Опис даних і їх збір Які дані ми отримали в результаті оцінювання? Які дані нам не вдалося отримати і чому? Коли і за яких умов відбувався збір даних? IV. Підсумок Найістотніші завдання, згадані у звіті, зібрані на одній сторінці. V. Результати Презентація як спроба дати відповіді на запитання, котрі ми поставили, проектуючи оцінювання. VI. Висновки Презентація за нп. критеріями оцінювання. VII. Поради VIII. Доповнення Повинно містити інструменти, за допомогою яких ми збирали дані; додаткові матеріали.

38: Приклад структури звіту 1. Хроніка Події, зустрічі, склад проектної групи, труднощі, котрі зявилися у процесі оцінювання. 2. Проведене дослідження Сфери, способи дії, методи, інструменти. 3. Здобутий досвід Стосується вибору сфер, стандартів, критеріїв, методів, вжитих у дослідженні. 4. Наслідки оцінювання Які зроблено висновки на майбутнє?, Які зміни заплановано у дидактичному, виховному процесах, в удосконаленні вчителів? 5. План діяльності на наступний етап Що буде предметом наступних досліджень? 6. Інформація для нагляду Про які стверджено проблеми/слабі і сильні сторони, про які повинен знати нагляд чи впроваджу вальний орган? 7. Очікування Які є очікування з боку керівництва школи, нагляду, батьківської ради 8. Додатки Інструменти, умови, приклади, результати, котрі можуть цікавити інших.

39: Організація даних у звіті з проведеної евалюації

40:

Скачать презентацию


MirPpt.ru