Ключови фактори за успешно разработване на проекти на ВЕИ Иван Хиновски, Директор ЕЕ и ВЕИ в ЕнКон Сървисис ООД презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Ключови фактори за успешно разработване на проекти на ВЕИ Иван Хиновски, Директор ЕЕ и ВЕИ в ЕнКон Сървисис ООД" с количеством слайдов в размере 21 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Ключови фактори за успешно разработване на проекти на ВЕИ Иван Хиновски, Директор ЕЕ и ВЕИ в ЕнКон Сървисис ООД

1: Ключови фактори за успешно разработване на проекти на ВЕИ Иван Хиновски, Директор ЕЕ и ВЕИ в ЕнКон Сървисис ООД

2: Характеристики на пазара В екпсплоатация и предстоящи: - Ветрови - над 160 MW - Соларни – 1,5 MW - Биомаса – 12 MW Заявени за присъединяване: - Ветрови - над 7000 MW - Соларни - 155 MW - Биомаса - 180 MW Активен вторичен пазар С

3: Национални ангажименти и състоянието днес 2008 г. – 7,6 дял на ВЕИ До 2010 – 11 До 2020 – 16 Новите промени в законодателството: - Нови срокове на задължително изкупуване на енергията - 25 и 15 г. за различните видове ВЕИ; - Срок на актуализация на старите договори – 30. 03. 09 г. - Срок на подписване на новите договори – 30. 12. 15 г.

4: Ветро-енергийни проекти

5: Необходимите първоначални оценки на ранен етап на ветро-енергийния проект Подходяща ли е площадката ? - Необходими предварителни отговори на въпросите: отдалеченост от селища, конфликт с екологията, приемлива отдалеченост от ел. инфраструктура, предварителни косвени данни за енергиен вятър, грапавост на терена, физически прегради, турбулентност Информация за ветровия потенциал Информация за преференциите и активни програми за съфинансиране Информация за инвестиционните разходи на проекта Информация за заинтересовани инвеститори/вторичен пазар

6: Източници на информация за потенциала на вятъра Метеослужбата на БАН (около 120 регистриращи станции на територията на България); Авиацията; Речният и морски флот; База данни от сателит Експресни измервания; Дългосрочни измервания;

7: Методи за измерване Експресни измервания – с мобилно оборудване, снабдено с калибрирана сонда за измерване на скоростта и посоката на вятъра; Дългосрочни измервания – с висока мачта и сензори за измерване на скоростта и посоката на вятъра (анемометри и ветропоказатели); температурен сензор; барометър и влагомер; Специализирани измервания – с мобилно содар оборудване;

8: Основи за провеждане на експресни измервания – скоростен профил във височина Кое налага провеждането на експресни измервания?

9: Обща рамка на ветро-енергиен проект Избор на площадка/район Разработване на ПУП Получаване на ключови съгласувания – ОВОС, системно присъединяване, предварителен лиценз, публична приемливост Преотреждане на терена (ако е необходимо) Проектиране Лицензиране Договор за изкупуване на енергията Разрешение за строителство Строително-монтажни работи и присъединяване Пускане в експлоатация Акт 16

10: Роли на страните в проекта Консултант Оценка на ветровия потенциал Структуриране на проекта и разработката му График на реализация и мониторинг Инвеститор и/или експл. организация Договор за изкупуване на енергията с НЕК/ЕРД СМР, управление и експлоатация Финансиране и условия за реализация на проекта

11: Роли на страните в проекта – резултат за проект с ПЧП Инвеститор и/или експл. организация Подготвя и регистрира смесеното дружество с общината Разработва пред-инвестиционното проучване Бизнес план Провежда обучение, обществено обсъждане Доставчик на ВТГ Teхническа помощ за избора/инсталирането на ВТГ Супервизия при СМР, пусковете, приемателните тестове, обучението, сертификациите

12: СОЛАРНИ ПРОЕКТИ

13: Фактори влияещи на използваемостта на потенциала на слънцето NASA DATA CENTER

14: Фактори влияещи на използваемостта на потенциала на слънцето (2)

15: Източници на информация за потенциала на слънцето

16: Избор на площадка

17:

18: Изграждане на фотоволтаичен парк (с. Садово)

19: Интензивност на слънчевата радиация

20: Годишно енергопроизводство

21: Финансов анализ

Скачать презентацию


MirPpt.ru