Математик 4б анги Багш Б. Болортуяа

Скачать презентацию на тему: "Математик 4б анги Багш Б. Болортуяа" с количеством слайдов в размере 16 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Математик 4б анги Багш Б. Болортуяа

1: Математик 4б анги Багш Б. Болортуяа

2: Тод хараар бичигдсэн тоог стандарт хэлбэрээр бичих А. 2010 оны 1 сард Монгол улсад дөчин гурван сая мал тоологдсон. / саяын ангийн аравтаар тоймлох /

3: Б. Энэ өвлийн зуднаар найман сая таван зуу мянган мал хорогдсон байна. /7-р орноор тоймлох/ В. Монгол улс хоёр сая долоон зуун тавин мянган хүн амтай. / 3-р ангийн нэгжээр тоймло. /

4: Г. Улаанбаатар хотод ойролцоогоор сая гурван зуун мянган хүн амьдардаг. / саяар тоймло. /

5: Сэдэв Олон оронтой тооны нэмэх ба хасах үйлдэл түүний бататгал

6: Зорилго Олон оронтой тоог стандарт хэлбэрээр бичиж оронгоор тоймлох, нэмэх хасах үйлдэлд сургах, сэтгэхүйн хурд шалгасан бодлого ажлууд бодуулах.

7: Зорилт: К1- Олон оронтой тоог стандарт хэлбэрээр бичих, унших, тоймлох, жиших давтах К2 –Олон оронтой тооны нэмэх хасах үйлдлийг зөв гүйцэтгэх К3 – Олон оронтой тооны мэдлэгээ ашиглаж хүснэгт бодлого болон үгийн сүлжээ таах К4 – Танин мэдэхүйн мэдээллээр бодлого бодох, асуудал дэвшүүлэх

8:

9: Тоонуудыг багаас нь их рүү дараалуулан бичээд харгалзах үсгүүдээр солиход оньсогоны хариуг олох болно.

10: Хуудас 23 дасгал 72 Хүйтэн уул 4374 м Эльбрус 5633м Отгон тэнгэр 4021м

11:

12: Зүй тогтлыг ажиглаад анхаарлын тэмдгийн оронд тохирох тоог бич

13: -Үгийн сүлжээг бөглөхдөө олон оронтой тооны мэдлэгээ ашиглана. Хөндлөн Хасагдагчаас ялгаврыг хасахад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гарна. Арван арван мянга нь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - тай тэнцэнэ. Босоогоор Оюун ухааны уурхай болсон Олон түмний үр хүүхдийг сургадаг. / Тэр юу вэ? /

14:

15:

16: Анхаарал тавьсанд баярлалаа

Скачать презентацию


MirPpt.ru