Міцність при змінних навантаженнях. (Лекція 1) презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Міцність при змінних навантаженнях. (Лекція 1)" с количеством слайдов в размере 22 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Міцність при змінних навантаженнях. (Лекція 1)

1: МІЦНІСТЬ ПРИ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Лекція 1. проф. Шукаєв С. М. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут 2014 р.

2: ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Лектор: проф. Шукаєв Сергій Миколайович

3: Зміст лекції Вступ Історичний нарис Поняття про багатоциклову і малоциклову втому Повна крива втоми

4: Вступ Втомне руйнування навколо нас

5: Вступ , продовження

6: Вступ, продовження Більшість оглядів з втоми матеріалів починається з дослідження Вільгельма Августа Юліуса Альберта – німецького гірничого адміністратора, що працював у гірському районі Грац, середня Німеччина. Результати дослідження були опубліковані у 1829 році. Альберт вивчав причини виходу з ладу підйомних машин у гірничій промисловості. В своєму досліджені описав нездатність металевих шахтних ланцюгів опиратися впливу змінних малих навантажень.

7: Вступ, продовження Термін «втома» було вперше введено у 1839 році французьким вченим Ж. -В. Понселе, який виявив зниження міцності сталевих конструкцій під дією циклічних напружень.

8: Вступ, продовження

9: Вступ, продовження

10: Вступ, продовження

11: Вступ, продовження

12: Вступ, продовження

13: Вступ, продовження

14: Вступ, продовження

15: Вступ, продовження

16: Поняття про багатоциклову і малоциклову втому Поняття втоми охоплює дві області циклічного навантажування і деформування, які різко відрізняються одна від одної, в кожній з яких руйнування є наслідком дії різних фізичних механізмів. У звязку з цим розрізняють багатоциклову і малоциклову втому. Під багатоцикловою втомою розуміють втому матеріалу, за якої втомне пошкоджування і руйнування відбуваються без помітного накопичення деформацій (головним чином за пружної деформації). Малоциклова втома – це втома матеріалу, за якої втомне пошкоджування і руйнування відбуваються в основному під час пружнопластичного деформування. УВАГА! Принциповою відмінністю малоциклової втоми від багатоциклової є наявність пластичних деформацій у кожному циклі деформування.

17: Повна крива втоми

18: Повна крива втоми, продовження Для різних металів і умов навантажування величина цих областей за кількістю циклів та інтервалами напруження можуть бути різними, але загальна форма кривої зберігається. На ділянці I, де напруження близькі до границі міцності, руйнування відбувається в результаті направленого пластичного деформування до величини граничної пластичної деформації досліджуваного матеріалу при статичному навантажуванні. Такий вид руйнування називається квазістатичним.

19: Повна крива втоми, продовження На ділянках II і III руйнування відбувається внаслідок виникнення і розвитку втомної тріщини. При руйнуванні чітко виділяють дві частини у поперечному перерізі зразка. Ці частини розрізняються за зовнішнім виглядом: Частина А має тонковолокнисту будову і відповідає області розвитку втомної тріщини; Частина Б має крупнозернисту будову і мало чим відрізняється від поверхні крихкого зламу. Це, так звана, зона долому, що виникає на завершальній стадії руйнування через нестачу міцності.

20: Повна крива втоми, продовження Область квазістатичного руйнування може складатись як з десятків, так і тисячі циклів. Область малоциклової втоми має орієнтовний діапазон від 5102 циклів до 104 циклів. Область багатоциклової втоми поширюється на довговічності, що перевищують 104 циклів. Межа між мало- і багатоцикловою втомою є умовною і визначається головним чином мірою непружності матеріалу в циклі навантажування і наявною пластичністю матеріалу. Для високопластичних сплавів перехідна зона зміщується в бік більших довговічностей, для крихких – в бік менших.

21: Повна крива втоми, продовження На повній кривій втоми вирізняють два типи розривів: 1-ий: рв - напруження верхнього розриву, уявляє собою границю між квазістатичною і малоцикловою ділянками кривої втоми. 2-ий: рн - напруження нижнього розриву, яке відповідає границі між кривими малоциклової та багатоциклової втоми. Відповідні ділянки повної кривої втоми в цих точках можуть не збігатися, тобто маємо розриви.

Скачать презентацию


MirPpt.ru