Міцність при змінних навантаженнях. (Лекція 3) презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Міцність при змінних навантаженнях. (Лекція 3)" с количеством слайдов в размере 20 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Міцність при змінних навантаженнях. (Лекція 3)

1: МІЦНІСТЬ ПРИ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Лекція 3. проф. Шукаєв С. М. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут 2012 р.

2: Зміст лекції БАГАТОЦИКЛОВА ВТОМА Вплив експлуатаційних факторів на величину границі витривалості Вплив асиметрії циклу; Граничні діаграми напружень: Діаграма граничних напружень циклу; Діаграма граничної амплітуди циклу; Діаграма Мора-Коммерса-Яспіра.

3: Вплив конструкційних, експлуатаційних і технологічних факторів на величину границі витривалості Витривалість деталей машин та елементів конструкцій залежить не лише від властивостей матеріалу, з якого вони виготовлені, а й від виду деформації, асиметрії циклу, особливостей конструкції, розмірів, технології виготовлення, умов експлуатації та ін. Кількісно вплив того чи іншого фактора оцінюється відповідним коефіцієнтом.

4: Вплив експлуатаційних факторів на границю витривалості До експлуатаційних відносять фактори, які характеризують силовий і температурний режими навантажування та агресивність зовнішнього середовища. Змінні напруження, які діють на деталі машин та елементи конструкцій різняться частотою, формою циклу, асиметрією, послідовністю прикладання різноманітних навантажень. При цьому в елементах конструкцій виникають різні види напруженого стану. Всі ці фактори суттєво впливають на границю витривалості.

5: Вплив асиметрії циклу

6: Вплив асиметрії циклу Для аналітичного описання залежності границі витривалості від асиметрії циклу застосовують граничні діаграми напружень.

7: Діаграма граничних напружень циклу - діаграма Сміта

8: Діаграма граничних напружень циклу - діаграма Сміта

9: 1) З випробувань визначаються значення 1) З випробувань визначаються значення 2) Будується пряма ED під кутом 55 до горизонтальної вісі. 3) Будується точка К. 4) Сполучаємо точки D і Кт. С. 5) Проводиться пряма АВ під кутом 35 до горизонтальної вісі. 6) Сполучаємо точки А, В, С, D, Е .

10: Діаграма граничної амплітуди циклу - діаграма Хейя

11: Діаграма граничної амплітуди циклу - діаграма Хея

12: Діаграма граничної амплітуди циклу, продовження

13: Діаграма граничної амплітуди циклу, продовження

14: Діаграма граничної амплітуди циклу, продовження 2. Серенсен

16: Діаграма граничної амплітуди циклу, продовження Схематизовані діаграми Серенсена-Кінасошвілі

18: Діаграма граничної амплітуди циклу, продовження Результати випробувань впливу середніх напружень циклу на величину границі витривалості свідчать про наступне: для сталей експериментальні дані у більшості випадків лежать між прямою Гудмана і параболою Гербера; для алюмінієвих сплавів має місце значне розсіювання, але основна їх сукупність концентрується симетрично параболі Гербера; для мідних та магнієвих сплавів більшість результатів знаходиться поблизу прямої Гудмана.

19: Діаграма Мора-Коммерса-Яспіра

Скачать презентацию


MirPpt.ru