İnanç güzergahlari ve hac yollari презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "İnanç güzergahlari ve hac yollari" с количеством слайдов в размере 53 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Содержание [Показать]

Нажмите для просмотра
İnanç güzergahlari ve hac yollari

1: İNANÇ GÜZERGAHLARI ve HAC YOLLARI

2: ? İnanç Nedir? İnanç Turizmi Nedir?

3: İnanç, bir kişiye, bir şeye, Tanrıya, herhangi bir öğretiye ya da görüşe duyulan bağlılıktır. İnanç kanıta dayalı olmayabilir. Kelime sıklıkla güven ya da umut yerine de kullanılır. Dinde inanç genellikle bir Tanrı, doğa ya da evrenin yapısı hakkında öğretiler içerir.

4: İnanç olgusu insanların yaşamına yön vermekte ve gerek fert gerekse toplum hayatını büyük oranda şekillendirmektedir. İnanç olgusu insanların yaşamına yön vermekte ve gerek fert gerekse toplum hayatını büyük oranda şekillendirmektedir. Bu bağlamda din inanışlardan davranışlara bir çok alanı etkilemektedir. Din insan yaşamını anlamlandırma, şekillendirme, insanın insanca yaşamasına yardımcı olma açısından çok önemli bir yere sahiptir.

5: İnanç turizmi kavramı; dini çekim merkezi olan ülkelerin turist çekmesi ve ülkelerin, vatandaşlarını dini amaçlı seyahate göndermesine ve bireyin kendi isteğiyle bu faaliyeti gerçekleştirmesine denir. İnanç turizmi kavramı; dini çekim merkezi olan ülkelerin turist çekmesi ve ülkelerin, vatandaşlarını dini amaçlı seyahate göndermesine ve bireyin kendi isteğiyle bu faaliyeti gerçekleştirmesine denir.

6: İnanç Turizmi Sınıflandırması Aktif İnanç Turizmi Pasif İnanç Turizmi

7: Aktif inanç turizmi; bir ülkenin yabancı ülkelerden, bünyesinde bulunan dini çekim merkezlerinin çekiciliğini kullanarak, ziyaretçi çekerek ülkeye döviz girdisi sağlamaktadır. Aktif inanç turizmi; bir ülkenin yabancı ülkelerden, bünyesinde bulunan dini çekim merkezlerinin çekiciliğini kullanarak, ziyaretçi çekerek ülkeye döviz girdisi sağlamaktadır.

8: Pasif inanç turizmi; bir ülke insanlarının dini inançlarını yerine getirmek amacıyla başka ülkelerdeki dini çekim merkezlerine yaptıkları seyahatları ve bu seyahatlarde inanç turizmi içindeki faaliyetlerden yararlanmadır. Pasif inanç turizmi; bir ülke insanlarının dini inançlarını yerine getirmek amacıyla başka ülkelerdeki dini çekim merkezlerine yaptıkları seyahatları ve bu seyahatlarde inanç turizmi içindeki faaliyetlerden yararlanmadır.

9: Örnek; Suudi Arabistan

10: İnanç Turizminin Tercih Nedenleri Manevi İhtiyaç, dinsel ögeler Psikolojik sebebler Dini arz kaynaklarının zenginliği Dini gün ve bayramlar

11: İnanç Turizmine Motive Eden Faktörler Günümüzde turizm trendinde yaşanan değişimler; turistlerin dinlenmek ve tatil geçirmek dışında; Eğitim ve bilgi seviyesini arttırmak, Dünya görüşünü geliştirmek, Yeni yerler keşfetmek ve onların tarihi, yaşam biçimi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak,

12: Dini gereklerini yerine getirmek, Dini gereklerini yerine getirmek, Dini alanları ziyaret ederek manevi huzur aramak gibi motivasyonlara bağlı olarak güdülendiklerini göstermektedir. Dini binalar, ritüeller, festivaller, dini törenlerle ilgili olaylar önemli turist çekiciliklerindedir. Camiler, kiliseler, katedraller, hac yolları, kutsal mimari ve metafizik bin yıllık dini çağrışımları gösterdiği gibi, turizm tanıtım literatürde belirgin kullanılır.

13: Dünya tarihi boyunca pek çok din; tapınaklar, mabetler, türbeler ve heykeller gibi etkileyici eserler ve kültürel mirasın oluşmasında etkili olmuştur. Dünya tarihi boyunca pek çok din; tapınaklar, mabetler, türbeler ve heykeller gibi etkileyici eserler ve kültürel mirasın oluşmasında etkili olmuştur. Bu yapılar günümüzde dini nedenlerle kullanıldıkları gibi, sahip oldukları tarihi, estetik, mimari, sanatsal nedenlerden dolayı da oldukça ilgi çekicidirler.

14: İnanç turizmi miras turizminin en yaygın formlarından biridir. İnanç turizmi miras turizminin en yaygın formlarından biridir. Hac ve inanç turizmi ayrıca kültür ve miras turizmi birbirleri ile iç içe geçmiş gibi görünse de bunların ayırt edilmesinde, kutsal ve manevi destinasyonlara gelen ziyaretçilerin motivasyonları ve algıları etkili olabilmektedir.

15: Dinsel Kaynaklı En Çok Ziyaret Edilen Ülkeler

16: HAC Dini sebeplerle, genellikle dinî önemi olan mekân ve yerlere yapılan ziyaret ve gezi.

17: İSLAM DİNİNDE HAC İslamın hac merkezi Mekkedir. Kuran-ı Kerimde Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekkede, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbedir. ayetiyle Kabenin kutsal mabet olduğu vurgulanır. Müslümanlar Kabeyi tavaf edip Arafatta vakfe yaparak hac ibadetini yerine getirir.

18: MEKKE

19: YAHUDİLİKTE HAC Tevrat, bütün Yahudi erkeklerine yılda üç defa Kudüste Yahvenin huzurunda bulunmayı emretmiştir. Yahve: Yahudilikte Tanrıya verilen isimdir. Yahudilikteki hac mekânlarını üç grupta toplamak mümkündür. 1- Kudüs ve çevresinde oluşmuş, tarihî özelliğe sahip ve Kitab-ı Mukaddesin tarihi içinde ortaya çıkan Ağlama Duvarı gibi mekânlar. 2- Genelde Celilede bulunan, Talmut ve Kabalada adı geçen bilgelerin mezarları. 3- Diaspora (Filistin dışında Yahudilerin yaşadıkları merkezler. )

20: AĞLAMA DUVARI

21: HRİSTİYANLIKTA HAC İlk Hristiyanlar Yahudilikte olduğu gibi Kudüsteki mabedi ziyaret ediyorlardı. Daha sonraki dönemlerde Beytlehemdeki Hz. İsanın doğduğu mağara ve çarmıha gerildiği Golgota mevkii ziyaret yeri hâline gelmiştir. Kudüse yapılan haccın yanı sıra türbeleri, hatta manastırlarda yaşayan rahipleri ziyaret de bir tür hac olarak mütalaa ediliyordu. Diğer bir hac şekli de azizlerin ve şehitlerin mezarları üzerine yapılmış kiliseleri ziyaret etmekti. İspanyada Santiago de Compostelada havarilerden Büyük Yakupa atfedilen mezar önemli bir hac merkezidir.

22: GOLGOTA MEVKİİ

23: Santiago de Compostela

24: HİNTLERDE HAC Kuzey Hindistanda bulunan Varanasi, Hindular, Budistler ve Jainler için kutsal bir yerdir. Guatama Buda tarafından atanan dört önemli Budist hac merkezlerinden biridir. Burada Budizmin temel ilkelerinin ilk vaazının verildiği söyleniyor. Bir milyondan fazla hacı her yıl şehri ziyaret eder. Varanasinin en önemli noktalarından biri Ganj Nehri. Kutsal olduğuna inanılan bu nehirde banyo yaparak günahlarının affedildiğine ve ölen bir kişinin ruhunun serbest bırakıldığına inanılır. Nehir kıyısında yakılan kişilerin külleri nehrin sularına savrulmaktadır.

25: VARANISI

26: GANJ NEHRİ

27: 1930-2005 Yılları Arasında Müslümanların Hac Gelişimi

28: 1954-2004 Yılları Arasında Hinduizm Hac Gelişimi

29: Medine

30: Dünyada İnanç Güzergahı Örneği Medine Medine İslamın ikinci kutsal şehri olarak kabul edilir. Hicaz Bölgesinde Kızıldenize yaklaşık 120 km uzaklıkta yer alır. Mekke gibi sadece Müslümanların Medineye girmesine izin verilmektedir. Medinenin en önemli yapılarından bir tanesi Mescid-i Nebevidir. MS 622 yılında Hz. Muhammed tarafından inşa edilen mescit, aynı zamanda Hz. Muhammedin evidir. İçerisinde Hz. Muhammedin kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi, Mekkede hac görevini yerine getiren ziyaretçilerin Kabeden sonra en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında gelmektedir.

31: Peygamber Camii (Mescidi Nebevi)

32: Ravza-i Tahire

33: Aziz Petrus Bazilikası (Vatikan, İtalya)

34: Vatikanda yer alan Aziz Petrus Bazilikası, Hıristiyan dünyasının en önemli yapılarından biridir. Vatikanda yer alan Aziz Petrus Bazilikası, Hıristiyan dünyasının en önemli yapılarından biridir. Roma Katoliklerinin hac noktası olan yapı dünyanın en büyük kilisesi olup yapı içine aynı anda 60. 000 kişi sığabilir. Vatikanın bu ünlü kilisesi 222 metre uzunluk ve 138 metre yükseklikteki boyutları ile büyük bir yapıya sahiptir.

35: Aziz Petrus Bazilikası (Vatikan) İç görünüm

36: Aziz Petrus Bazilikasının Önemli Özellikleri 1- Kubbe

38: 2- Pieta

39: 3- Baldaken

40: 4- Aziz Petrus Heykeli

41: KUDÜS

42: KUDÜS

43: 1- Ağlama Duvarı

44: 2- Kutsal Kabir Kilisesi

45: EN ÇOK ZİYARET EDİLEN KUTSAL MEKANLAR

46: 1- MEJI TAPINAĞI - TOKYO

47: 2- KASHI VISHWANATH TEMPLE - HİNDİSTAN

48: 3- BASILICA OF OUR LADY OF GUADALUPE, MEXICO CITY

49: 4- TIRUPATI TIRUMALA DEVASTHANAMS TEMPLE, HİNDİSTAN

50: 5- NOTRE DAME KATEDRALİ, PARİS

51: 19- AĞLAMA DUVARI, KUDÜS

52: 20- SULTANAHMET CAMİİ, İSTANBUL

53: 29- AYASOFYA CAMİİ, İSTANBUL

Скачать презентацию


MirPpt.ru