Походження української мови презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Походження української мови" с количеством слайдов в размере 17 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Походження української мови

1: ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Виконала: Дунаєвська Катерина

2: ЗМІСТ Версії щодо походження української мови Основні концепції розвитку Періодизація історії становлення української мови Перешкоди на шляху становлення української мови

3: Версії щодо походження української мови У сучасному мовознавстві виробилися дві основні концепції походження української мови: Українська мова виникла після розпаду спільнословянської етномовної спільноти в V-VI ст. Українська мова виникла на основі прасловянської мови і розвивалася самостійно і незалежно від інших.

4: Які існують версії щодо походження мови? Версія перша. Сьогодні надзвичайно популярними є думки дослідників «Велесової (Велесової) книги». Цю книгу відносять до «героїчного епосу України-Руси». «Велесова книга» розповідає про походження словян, про «руську землю», де вони жили, про землю, яку словяни любили і обороняли від ворогів-нападників, про їх заняття, побут, вірування тощо.

5: Версія друга. Версія друга. Михайло Красуський –у праці «Древность малороссийского язика» (1818) на основі зіставлення індоєвропейських мов стверджував, що найстаршою в Європі є українська мова. Вона, за переконаннями М. Красуського давніша не лише за всі словянські мови, а й за грецьку, латинську, санскрит.

6: Версія третя. Версія третя. Російський мовознавець Ф. І. (Федір Іванович) Буслаєв, дослідивши лексику і фразеологію «Слова о полку Ігоревім», інші писемні памятки давньоруської доби, памятки чеської літератури, дійшов висновку, що українська мова древніша від мови російської.

7: Версія четверта. Версія четверта. Її також учені називають «сенсаційною». І. Ющук – зіставивши українську мову з латинською (найдавнішою індоєвропейською мовою), стверджує, що українська мова є архаїчною. А формуватися вона почала «ще перед трьома тисячами років – можливо, водночас із латинською, якщо не раніше.

8: Версія пята Версія пята І. Огієнко (митрополит Іларіон) стверджував: «Три східнословянські мови: українська, білоруська й російська – зростали незалежно одна від одної, як мови самостійні, і т. зв. «праруської» спільної мови ніколи не було».

9: Версія шоста Версія шоста А. Москаленко у праці «Питання походження української мови в мовознавчій та історичній літературі» (1958) використав відому на той час тезу, що українська мова належить до спільнословянських мов, які мали одну прамову.

10: Версія сьома Версія сьома Г. П. Півторак вважає, що процес становлення східнословянських мов не був синхронним. Найраніше він розпочався з української мови через те, що майже вся територія України була прабатьківщиною словян.

11: Основні концепції та гіпотези Основними сучасними гіпотезами є: Юрій Шевельов – українська мова безпосередньо виділилася із прасловянської мови. Олексій Шахматов українська мова входила у «спільноруської прамови», із якої походять і інші «руські мови». Олександр Царук дві «східнословянські» мови — українська і російська — на початку давнього періоду свого самостійного розвитку були двома найвіддаленішими словянськими мовами

12: Періодизація За Шевельовим: 1) протоукраїнський період (до середини ХІ ст. ); 2) староукраїнський період (від середини ХІ до ХІV ст. ); 3) середньоукраїнський період: ранній середньоукраїнський (ХV — середина ХVІ ст. ); середній середньоукраїнський (середина ХVІ ст. — початок ХVІІІ ст. ); пізній середньоукраїнський (ХVІІІ ст. ); 4) сучасний період (від ХVІІІ ст. до сьогодні).

13: Урахувавши досвід мовознавців (зокрема, В. Німчука), можна виокремити узагальнену періодизацію історії української мови: Урахувавши досвід мовознавців (зокрема, В. Німчука), можна виокремити узагальнену періодизацію історії української мови: Прасловянська мова з протосхіднословянськими діалектами в її складі (до VІІ ст. ). Східнословянський мовний період із протоукраїнськими діалектами (VІІ—Х ст. ), або протоукраїнський. Давньоукраїнська мова (ХІ—ХІІІ ст. ). Середньоукраїнська мова (ХІV — кінець ХVІІ ст. ) Нова українська мова (початок ХVІІІ ст. — до сьогодні)

14: Перешкоди на шляху становлення Не мала наша мова в минулому умов для свого розвитку і тепер не має. Згадаймо деякі факти. 1720 р. цар Петро І видав указ про заборону в Україні друкувати книги; 1753 р. – указ Катерини ІІ про заборону викладання українською мовою; 1768 р. – указ Синоду російської православної церкви про вилучення у населення, українських букварів; 1775 р. – російські війська зруйнували Запорозьку Січ; були закриті українські школи; У 1830–1840 роках русифікація України посилюється. Навіть саму назву «Україна» перестали вживати. Лівобережну Україну назвали Малоросією, Правобережну – Юго-Западним краєм, а Південну – Новоросією;

15: 1863 р. – заборона друкування українських книжок, циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва: «Никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может»; 1863 р. – заборона друкування українських книжок, циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва: «Никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может»; 1889 р. – у Києві на археологічному зїзді дозволено читати реферати «всіма мовами, крім української»; 1895 р. – заборона української дитячої літератури; 1914 р. – заборона української преси; 1938 р. – запроваджено обовязкове вивчення російської мови по всій Україні. І водночас розпочалося масове закриття національних шкіл, престиж української мови знизився; 1926-1939 рр. – фізичні депортації українських діячів, звинувачених у націоналізмі; 1960 рр. – арешти, винищення молодого покоління української інтелігенції.

16: 134 заборони на українську мову, починаючи з царських і до брежнєвських часів. Чого тільки не застосували губителі нашої мови! 134 заборони на українську мову, починаючи з царських і до брежнєвських часів. Чого тільки не застосували губителі нашої мови! І офіційно забороняли, і оголошували неіснуючою чи придуманою німцями, і вважали діалектом російської чи польської мови, і підлаштовували її під іншу мову з метою прискорення її злиття в імя світлого майбутнього всього людства, - а вона таки живе. "Не вмирає душа наша!"

17: Дякую за увагу!

Скачать презентацию


MirPpt.ru