На тему "Література Середньовіччя" презентации по Литературе

Скачать презентацию на тему: "На тему "Література Середньовіччя" презентации по Литературе" с количеством слайдов в размере 21 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
На тему "Література Середньовіччя" презентации по Литературе

1:

2: Епоха Середньовіччя повязана з поширенням християнства на Заході, а на Сході – буддизму, мусульманства

3: Ознаки епохи Середньовіччя велике переселення народів Докорінна зміна ставлення багатьох народів до релігійних вірувань Поширення релігій на великі території Величезні території та маси людей обєднувалися спільними мовами Відбувалися державотворчі й культуротворчі інтеграційні процеси

4:

5:

6:

7: Загальна характеристика культури доби Середньовіччя Народність мистецтва ( мистецтво звернено до всього світу, до народу) Вплив релігії (середньовічне мистецтво було символічним, релігійним, абстрактним;служило переважно для потреб церкви) Теоцентрична система всесвіту (у центрі-Бог) Уявлення про світ (земне життя-лише слабке відображення небесного і воно має менше значення, ніж загробне) Протиріччя людської натури-конфлікт духовного і тілесного, драматизм її буття. Ідея залежності людини від вищих сил, провидіння (людина перестала бути центром світобудови Монументалізм, складність форм і стилів Теми творчості митців: страждання. Самопожертва, материнська любов, прагнення до самовдосконалення, рицарська любов

8:

9:

10: У релігійних творах утверджувалися культ Бога, ідея залежності людини від божественної волі, норми релігійної моралі. ,

11: Хроніка – літературний твір, в якому послідовно розкривається історія суспільних чи родинних подій за тривалий проміжок часу В хроніках - факти з життя королів, знатних рицарів, феодалів. Будувалися на основі принципу документалізму Складалися при монастирях

12: Середньовічний героїчний епос- це фольклорні твори різних народів, які були створені в добу Середньовіччя. Вони відображають в легендаризованій формі події загальнонаціонального значення, релігійну боротьбу, битви проти чужоземних загарбників. Франція- Пісня про Роланда 1100р. Німеччина-Пісня про Нібелунгів 1220р. Іспанія – Пісня про мого Сіда 1140р. Англія – балади про Робін Гуда 12 ст. Україна – Слово о полку Ігоревім 1185-1187р

13:

14: Риси середньовічного епосу: Легендарне переосмислення історії, надання реальним фактам героїчного змісту, національного й релігійного пафосу Автори-невідомі учасники чи очевидці конкретних історичних подій Основна тема творів – боротьба проти зовнішніх ворогів. Ідеї: служіння батьківщині, захист віри, обєднання країни Поєднання реальних історичних постатей із вигаданими персонажами Герої-втілення народних ідеалів Використання фантастики(віщі сни, гіперболізація) Звязок з фольклором Характерні художні засоби(опис батальних сцен, контрасти, символіка,постійні епітети, олюднення природи, повтори)

15: Увага до світського життя людини, вільний стиль оповіді, жваві діалоги, психологічні портрети персонажів Увага до світського життя людини, вільний стиль оповіді, жваві діалоги, психологічні портрети персонажів Роман про Трістана та Ізольду

16:

17: Поезія трубадурів – поетів, що виконували свої твори під акомпанемент музичного інструменту Оспівували радощі земного життя, шляхетні почуття, рицарське служіння дамі серця

18:

19: Поезія вагантів – мандрівних ченців, школярів, студентів Вільнодумна, життєлюбна, іноді гостро сатирична лірика

20:

21: Персько-таджикська поезія Східна поезія – джерело мудрості Особливістю лірики є проповідь права кожної людини на щастя, свободу, гідність, насолоду, пізнання істини Філософський зміст. Увага до внутрішнього світу людини

Скачать презентацию


MirPpt.ru