Rada Europy. Geneza, cele, funkcjonowanie, programy презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Rada Europy. Geneza, cele, funkcjonowanie, programy" с количеством слайдов в размере 20 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Rada Europy. Geneza, cele, funkcjonowanie, programy

1: Rada Europy geneza, cele, funkcjonowanie, programy

2: Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Szwecję, Luksemburg, Norwegię, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. To najstarsza europejska organizacja polityczna powołana po II WŚ

3: -47 państw członkowskich (wyjątek –Białoruś) -5 państw o statusie obserwatora - Odrębna od Unii Europejskiej -Siedziba – Strasburg (Francja)

4: Cele i zadania Rady Europy

5: - ochrona praw człowieka, demokracji parlamentarnej i rządów prawa - rozwój porozumień o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania praktyki społecznej i prawnej poszczególnych państw - promocja świadomości europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.

6: 1. promowanie wspólnych podstawowych wartości praw człowieka, rządów prawa i demokracji; 2. wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli Europy, w szczególności poprzez walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi; 3. popieranie współpracy z innymi międzynarodowymi i europejskimi organizacjami.

7: Struktura rady europy

8: -Komitet Ministrów (organ decyzyjny), złożony z 47 ministrów spraw zagranicznych lub ich zastępców rezydujących w Strasburgu (ambasadorów lub stałych przedstawicieli). - Zgromadzenie Parlamentarne (organ doradczy), skupiające 636 członków (318 przedstawicieli i 318 zastępców) z 47 parlamentów krajowych oraz delegacje o statusie gościa specjalnego.

9: Organy i instytucje

10: Zasady członkowstwa

11: Zasady członkowstwa

12: Działalność Rady Europy

13: Działalność Rady Europy

14: Działalność Rady Europy

15: Działalność Rady Europy

16: -Rada Współpracy Kulturalnej Conseil de la Cooperation Culturelle (CDCC) - Analizuje rozwój oświaty, struktury, programy, kształcenie nauczycieli, problemy edukacji - Nie wydaje wiążących dyrektyw, lecz doradza, proponuje, wskazuje poszczególnym Ministerstwom Oświaty

17: -adresowany jest do nauczycieli (w tym dyrektorów, wizytatorów, doradców metodycznych, autorów podręczników, itd. ) szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 49 państw sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej -corocznie ok. 50 europejskich warsztatów i seminariów (3-5 dniowych) organizowanych jest w ramach ww. programu w różnych państwach Europy (lista tematów aktualizowana w maju i grudniu) -uczestniczy w nich ok. 2000 osób

18: Tematy warsztatów: -Edukacja obywatelska i edukacja o prawach człowieka; -Nauczanie Pamięci o Holokauście – edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości; -Edukacja dzieci romskich; -Edukacja międzykulturowa i działania dotyczące społecznej integracji w szkołach; -Obraz innego w nauczaniu historii (mniejszości narodowe, religijne, itp. ); -Różnojęzyczność, różnorodność, obywatelstwo;

19: Korzyści dla uczestników: -zapoznanie się z projektami Rady Europy realizowanymi w dziedzinie edukacji; -zdobycie doświadczenia międzykulturowego; -wymianę informacji, pomysłów i materiałów edukacyjnych z kolegami z innych państw; -przekazywanie doświadczeń innym nauczycielom po powrocie.

20: Dziękuję za uwagę

Скачать презентацию


MirPpt.ru