Sekty wciąż werbują. Bądź czujn презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Sekty wciąż werbują. Bądź czujn" с количеством слайдов в размере 14 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Sekty wciąż werbują. Bądź czujn

1: SEKTY WCIĄŻ WERBUJĄ BĄDŹ CZUJNY!!!

2: OSTRZEŻENIE !!! Byłej członkini jednej z sekt Zamordowanej za to, że opuściła jej szeregi

3: GRUPA LUDZI, KTÓRZY ODERWALI SIĘ OD KOŚCIOŁA LUB WSPÓLNOTY RELIGIJNEJ; GRUPA LUDZI, KTÓRZY ODERWALI SIĘ OD KOŚCIOŁA LUB WSPÓLNOTY RELIGIJNEJ; GRUPA PRZYJĘŁA WŁASNE ZASADY DOKTRYNALNE I ORGANIZACYJNE O PIRAMIDALNEJ STRUKTURZE WŁADZY, OBOWIĄZKÓW I PRZYWILEJÓW; CZŁONKOWIE SEKTY SĄ PRZEKONANI O SŁUSZNOŚCI SWEGO ODDZIELENIA -NIEMOŻLIWE,BY TRWALI W BŁĘDZIE !!! JEDYNIE ONI POSIADAJĄ ZDAWCZĄ PRAWDĘ; NA CZELE GRUPY STOI MISTRZ,GURU – JEJ ZAŁOŻYCIEL,KTÓREMU WINNI CAŁKOWITE I BEZGRANICZNE POSŁUSZEŃSTWO.

4: DLACZEGO SEKTY FASCYNUJĄ MŁODZIEŻ ? TAJEMNICA ODDZIAŁYWANIA SEKT POLEGA NA TYM, IŻ WYCHODZĄ LUDZIOM NAPRZECIW, SZUKAJA ICH TAM, GDZIE ONI SĄ, W SPOSÓB SERDECZNY,OSOBISTY, BEZPOŚREDNI WYDOBYWAJĄ ICH Z ANONIMOWOŚCI, WSPIERAJĄ ICH DĄŻENIA DO WSPÓŁUCZESTNICTWA, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI, ZAANGAŻOWANIA, A TAKŻE SPRAWUJĄ NAD NIMI INTENSYWNĄ OPIEKĘ – POPRZEZ LICZNE KONTAKTY, ODWIEDZINY W DOMACH, NIEUSTAJĄCE WSPIERANIE I POMAGANIE.

5: UWAGA !!! SEKTY PRZEDE WSZYSTKIM POSZUKUJĄ LUDZI ZDOLNYCH, WRAŻLIWYCH, TWÓRCZYCH, PEŁNYCH ZAPAŁU I IDEI. TACY LUDZIE SĄ NAJBARDZIEJ PRZYDATNI. MOGĄ ONI WIELE ZROBIĆ DLA SEKTY.

6: DO SEKTY MOŻNA TRAFIĆ NA WIELE SPOSOBÓW.

7: ZAPAMIĘTAJ!! SEKTY NIGDY NIE PRZYCHODZĄ DO NAS Z PUSTYMI RĘKAMI, ZAWSZE MAJĄ NAM COŚ DO ZAOFEROWANIA

9: W POLSCE DZIAŁA PONAD 300 SEKT. Rocznie polska policja notuje ok. . 10 tys. przypadków zaginięć. W większości chodzi o ludzi młodych. Ostatnio także w niektórych rejonach naszego kraju zanotowano wzrost samobójstw popełnianych przez ludzi młodych. Autopsje potwierdziły rytualny charakter tych czynów.

10: ROKROCZNIE OBSERWUJEMY WZMOŻONĄ AKTYWNOŚĆ SEKT. WYPRACOWANE METODY WERBOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW POWODUJĄ, ŻE KAŻDEGO ROKU WIELU MŁODYCH LUDZI ZRYWA KONTAKT Z NAJBLIŻSZYMI, OPUSZCZA RODZINY I PRZEPADA W SEKTACH.

11: Do najbardziej aktywnych sekt należą: Kościół Zjednoczeniowy Monna, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (Hare Kryszna), Kościół Scjentologiczny, Rodzina – Dzieci Boga, Sataniści, Niebo,

12: SEKTY OBIECUJĄ CZŁOWIEKOWI WOLNOŚĆ, A PRZYNOSZĄ ZNIEWOLENIE. SEKTY OBIECUJĄ CZŁOWIEKOWI WOLNOŚĆ, A PRZYNOSZĄ ZNIEWOLENIE.

13: Nie daj się SEKTOM !!! BĄDŹ CZUJNY!

14: Koniec

Скачать презентацию


MirPpt.ru