Тварина - живий організм

Скачать презентацию на тему: "Тварина - живий організм" с количеством слайдов в размере 12 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Тварина - живий організм

1: Тварина - живий організм

2:

3: Біологічна класифікація людини та шипшини

4: Методи вивчення тваринних організмів порівняльно-описовий метод (мікро-, макроскопічні дослідження); експериментальний метод (польові та лабораторні експерименти); моніторинг; моделювання. Результати дослідів обробляють за допомогою математично-статистичного аналізу.

5: Наука, що вивчає тварин – ЗООЛОГІЯ. Наука, що вивчає тварин – ЗООЛОГІЯ. Зоологія досліджує будову, розмноження, індивідуальний та історичний розвиток, взаємозвязки з навколишнім середовищем, закономірності географічного поширення та значення для людини тварин. Одним із давніх розділів зоології систематика тварин, на основі якої зоологія поділяється на ряд підрозділів і окремих дисциплін.

6:

7:

8: У залежності від будови, зовнішнього вигляду, способу розмноження, умов життя, усіх тварин поділяють на групи.

9: За способом харчування тварини бувають:

10: Основні форми тварин Одноклітинні (організм складається з однієї клітини)

11: Значення тварин у навколишній природі та в житті людини Tварини приймають участь в кругообізі речовин; вони виступають консументами 1–3 порядків; Тварини проводять геологічну (ґрунто-, породоутворююча) діяльність, тобто вони приймають участь в ґрунтоутворенні та породоутворенні; Викопні рештки тварин використовують для визначення віку певних шарів гірських порід; Тварини можуть приймати участь в запиленні рослин. Слід зазначити, що в Європейській частині Євразії 80 покритонасінних запилюється саме комахами; Вони створюють сприятливі умови життя для життєдіяльності зовнішніх й внутрішніх паразитів;

12: Тварини приймають участь в поширенні рослин та інших організмів, зокрема грибів, бактерій і вірусів; Тварини приймають участь в поширенні рослин та інших організмів, зокрема грибів, бактерій і вірусів; Вони можуть виступати джерелом їжі, корисної сировини чи медикаментів; Деякі тваринні організми є збудниками тяжких захворювань; Тварин широко використовуються як біологічних ворогів, які знешкоджують шкідників; Їх використовують як обєктів наукових досліджень; Тварин використовуються для різноманітних транспортних, спортивно-оздоровчих, сторожових і багатьох інших цілей; Вони мають значне естетичне і емоційне значення для людства.

Скачать презентацию


MirPpt.ru