Українська модель управління корпораціями в ГРБ презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Українська модель управління корпораціями в ГРБ" с количеством слайдов в размере 13 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Українська модель управління корпораціями в ГРБ

1: Українська модель управління корпораціями в ГРБ.

2: Туризм, готельний та ресторанний бізнес як сектори економіки, що суттєво впливають на платіжний баланс країни, останні два роки перебувають на етапі зниження показників через скорочення рівня вїзного потоку туристів на 5-7. Туризм, готельний та ресторанний бізнес як сектори економіки, що суттєво впливають на платіжний баланс країни, останні два роки перебувають на етапі зниження показників через скорочення рівня вїзного потоку туристів на 5-7. Незважаючи на усі складнощі розвитку, виразною тенденцією туристичного, готельного та ресторанного бізнесу є посилення процесів інтеграції, глобалізації, і, як наслідок, – зростання впливу корпоративних утворень.

3: Корпоративне управління є однією із найпоширеніших форм організації бізнес-середовища як у світі, так і в Україні. Передумовами дослідження особливостей та перспектив формування корпоративних відносин у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі є: Корпоративне управління є однією із найпоширеніших форм організації бізнес-середовища як у світі, так і в Україні. Передумовами дослідження особливостей та перспектив формування корпоративних відносин у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі є:

4: Корпоративний сектор туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України представлений: Корпоративний сектор туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України представлений:

5: Риси, що відображають характеристики процесів функціонування і розвитку корпорацій туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України: Риси, що відображають характеристики процесів функціонування і розвитку корпорацій туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України: 1. Чинниками корпоратизації туристичного, готельного і ресторанного бізнесу є: структуризація ринку; особливості споживання послуг; технологічні процеси; взаємозвязок виробничих процесів; територіальна розмежованість; інноваційність та інвестиційна активність тощо. 2. Особливості створення. На відміну від зарубіжних туристичних та готельних корпорацій, що розпочали своє функціонування шляхом заснування, в Україні більшість таких корпорацій була створена шляхом приватизації державних чи комунальних підприємств. Певні виключення характерні для ресторанних закладів. 3. Переважання моделі мережевих відносин, що характеризується наявністю бізнес-груп, контрольованих кланом домінуючих партнерів. Основним інструментом контролю є система перехресного володіння, практична відсутність міноритарних акціонерів, що підтверджується досить високою питомою вагою найбільшого власника у структурі капіталу корпорацій.

6:

7: 4. Особливості формування відносин власності, розподіл повноважень учасників та контроль у корпорації свідчать про перевагу субєктів ринку, окремі власники яких мають блокуючий пакет (25,0 акція), контрольний (50,0 1 акція) та повний контроль (75,0 1 акція). 5. Низький розвиток українського фондового ринку впливає на джерела залучення капіталу до корпоративного сектору туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. У міжнародній корпоративній практиці випуск цінних паперів (акцій, облігацій) є найефективнішим джерелом одержання додаткових ресурсів для фінансування поточної господарської діяльності, довгострокових проектів підприємств, проте є нехарактерним для туристичного, готельного та ресторанного бізнесу України – лише деякі корпорації пройшли лістинг на вітчизняних біржах.

8: Характеристика субєктів готельно-ресторанного бізнесу, внесених до біржового списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

9: 6. Має місце призупинення обігу акцій через негативний вплив зовнішнього середовища та зміну організаційно-правової форми підприємства, наприклад, у серпні 2015 р. було зупинено обіг акцій ПрАТ «Аркадія» (готельний комплекс м. Одеси) у звязку із перетворенням у ТОВ. 6. Має місце призупинення обігу акцій через негативний вплив зовнішнього середовища та зміну організаційно-правової форми підприємства, наприклад, у серпні 2015 р. було зупинено обіг акцій ПрАТ «Аркадія» (готельний комплекс м. Одеси) у звязку із перетворенням у ТОВ. 7. На зарубіжних фондових ринках українські туристичні, готельні та ресторанні корпорації практично не представлені, що ускладнює їх доступ до ринку капіталів. У розвинутих економіках світу відбуваються протилежні процеси, що характеризуються активністю проходження процедури лістингу більшості готельних та ресторанних корпорацій. 8. Кризові явища блокують процес входження на український ринок міжнародних мереж. 9. Прослідковується зародження процесів формування національних мереж, особливо на ринку ресторанного бізнесу (холдинг «Фест!», «23 ресторани», «Козирна карта», «Мировая карта», «Швидко», «Пузата хата» та інші). Щодо готельного бізнесу, то в Україні існує лише три національних готельних оператори: Premiere-Hotels International (7 готелів), Reikartz Hotels&Resorts (14 готелів) та Royal Hospitality Group.

10: Серед причин низького рівня розвитку національних готельних та ресторанних мереж в Україні можна відзначити: Серед причин низького рівня розвитку національних готельних та ресторанних мереж в Україні можна відзначити:

11: 10. Процес транснаціоналізації бізнесу розглядається міжнародними інвесторами як один із секторів прибуткового вкладення капіталу за кордоном. Особливо великі перспективи його впровадження має туристичний бізнес, який повязний з довгостроковою тенденцією зростання міжнародних туристичних потоків, розширенням їх географії та поступовим входженням до світового туризму країн, з менш розвиненою економікою, зокрема України. 10. Процес транснаціоналізації бізнесу розглядається міжнародними інвесторами як один із секторів прибуткового вкладення капіталу за кордоном. Особливо великі перспективи його впровадження має туристичний бізнес, який повязний з довгостроковою тенденцією зростання міжнародних туристичних потоків, розширенням їх географії та поступовим входженням до світового туризму країн, з менш розвиненою економікою, зокрема України.

12: 11. Українська корпоративна модель управління у туристичному, готельному та ресторанному бізнесі більше тяжіє до американської, для якої характерна наявність значної кількості стейкхолдерів. Таке явище породжує конфлікт інтересів, застосування не завжди чесних методів ведення боротьби у корпоративному секторі, зокрема рейдерство. 11. Українська корпоративна модель управління у туристичному, готельному та ресторанному бізнесі більше тяжіє до американської, для якої характерна наявність значної кількості стейкхолдерів. Таке явище породжує конфлікт інтересів, застосування не завжди чесних методів ведення боротьби у корпоративному секторі, зокрема рейдерство.

13: Характеристика моделі управління корпораціями в туристичному, готельному та ресторанному бізнесі України

Скачать презентацию


MirPpt.ru